Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BTC HTCT ngày 16/3/2023 và Văn bản số 02/CV-BCT HTCT ngày 16/3/2023 của Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi tỉnh Hà Tĩnh về việc tổ chức triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 12, Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 14; Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi huyện Hương Sơn phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 12 (2022 - 2023), Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ 14, cụ thể như sau:

 

1. Đối tượng tham dự

- Đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật: Các tổ chức, cá nhân đang công tác, cư trú trên địa bàn huyện đã nghiên cứu, đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đăng ký dự thi dưới danh nghĩa là tác giả hoặc nhóm tác giả.

- Đối với Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng: Các em thanh, thiếu niên, nhi đồng trong toàn huyện từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền dự thi. Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em ở miền núi, biên giới tham gia.

2. Lĩnh vực dự thi

- Đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật:

+ Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

+ Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải;

+ Vật liệu, hóa chất, năng lượng;

+ Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;

+ Y, dược;

+ Giáo dục và đào tạo.

- Đối với Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng:

+ Đồ dùng học tập;

+ Phần mềm tin học;

+ Sản phẩm thân thiện với môi trường;

+ Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

+ Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

3. Hồ sơ dự thi

+ Phiếu đăng ký tham gia cuộc thi (theo mẫu gửi kèm);

+ Mô hình, sản phẩm, video dự thi (USB, đường link);

+ Bản thuyết minh theo nội dung ghi tại điểm 4 điều 6 của Thể lệ cuộc thi.

+ Ảnh tác giả: Mỗi tác giả gửi 02 ảnh (4x6cm), ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại vào mặt sau ảnh;

+ Bản sao giấy khai sinh của người dự thi (đối với Cuộc thi).

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

- Đối với Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng: Các tác giả, nhóm tác giả tham dự Cuộc thi thuộc các trường học nộp hồ sơ và sản phẩm về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/5/2023 để chấm và lựa chọn dự thi cấp tỉnh.

- Đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật: Các tác giả, nhóm tác giả tham dự Hội thi thuộc các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nộp hồ sơ và sản phẩm về Cơ quan thường trực Hội Liên hiệp khoa học và kỹ thuật huyện (Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện) trước ngày 10/5/2023 để chấm và lựa chọn dự thi cấp tỉnh.

Xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết có các mô hình, giải pháp tham gia .

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 147.490
    Online: 13