• KẾ HOẠCH

  16:04 29/05/2023

  Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường...
 • KẾ HOẠCH

  15:22 29/05/2023

  Thực hiện dân chủ ở cơ sở của UBND xã Sơn Ninh năm 2023
 • KẾ HOẠCH

  15:19 29/05/2023

  Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023
 • KẾ HOẠCH

  15:12 29/05/2023

  Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023
 • KẾ HOẠCH

  15:10 29/05/2023

  Tự kiểm tra thực hiện Cải cách hành chính nhà nước năm 2023
 • QUYẾT ĐỊNH

  15:08 29/05/2023

  Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính xã Sơn Ninh năm 2023
 • Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện...

  18:34 19/11/2022

  Sáng 15/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại...
 • Hương Sơn làm tốt công tác cải cách hành chính

  14:40 15/09/2022

  Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong thời gian qua, huyện Hương Sơn đã triển...
 • KẾ HOẠCH

  09:29 14/06/2022

  Rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022
 • KẾ HOẠCH

  09:26 14/06/2022

  Kiểm soát TTHC và thực hiện chế độ 1 cửu và 1 cửa liên thông năm 2022

Bản đồ hành chính
Phát thanh
 Liên kết website
Thống kê: 147.521
Online: 11