• BÁO CÁO NĂM 2022

  07:45 20/11/2022

  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2022, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023 CỦA UBND XÃ SƠN NINH
 • BÁO CÁO 6 THÁNG

  07:44 20/11/2022

  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 CỦA UBND XÃ SƠN NINH
 • KẾ HOẠCH

  07:42 20/11/2022

  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ XÃ SƠN NINH NĂM 2022

Bản đồ hành chính
Phát thanh
 Liên kết website
Thống kê: 112.033
Online: 8