Ngày 13/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính. Ông Nguyễn Viết Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh.

 

                                                   Điểm cầu UBND huyện Hương Sơn

 

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp (tại UBND tỉnh Hà Tĩnh) và trực tuyến đến 14 điểm cầu (Sở Tư pháp và các huyện, thành phố thị xã). Điểm cầu huyện Hương Sơn kết nối trực tuyến đến 25 xã, thị trấn với gần 400 đại biểu tham dự là đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Cục Thi hành án dân sự huyện, Hạt Kiểm lâm, Chi cục thuế, Lãnh đạo và các công chức liên quan UBND các xã, thị trấn.

                                                             Điểm cầu xã Tân Mỹ Hà

 

Tại Hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu huyện và xã đã được nghe Thạc sỹ Lê Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Quản lý XLVPHC và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp giới thiệu về một số nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và những kỹ năng, yêu cầu, lưu ý trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ này trên thực tiễn. Đồng thời, qua Hội nghị, các đại biểu đã được trao đổi, thảo luận, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật về XLVPHC.

Thông qua Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, kỹ năng chuyên môn về áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - những người trực tiếp tham mưu, thực hiện, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, từ đó góp phần thực hiện có hiệu Đề án nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Hương Sơn giai đoạn 2022-2025.

Cổng TTĐT huyện Hương Sơn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 133.205
    Online: 10