ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ SƠN NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Sơn Ninh, ngày 04 tháng 10 năm 2021

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2021

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN NINH

 

 
   

 

 1. Các công việc tập trung chỉ đạo:

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo tỉnh, huyện về phòng chống dịch Covid-19 trong- tình hình mới.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết  đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

- Đẩy mạnh tháng cao điểm xây dựng Nông thôn mới; Chú trọng tập trung công tác chỉnh trang vườn hộ, đường giao thông, xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu.

- Tập trung công tác  phòng chống thiên tai; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông; tập trung  công tác phòng chống các loại dịch bệnh ở gia súc, gia cầm.

- Tăng cường cải cách hành chính, quản lý nhà nước trên địa bàn; Chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đẩy mạnh đợt cao điểm trấn áp tội phạm, chủ động phòng, chống cháy nổ. Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm về sử dụng đất đai, tài nguyên trên địa bàn.

2. Dự kiến lịch làm việc:

 

Thứ/ngày

Nội dung công việc

Bộ phận

chuẩn bị

Lãnh đạo chủ trì

Địa điểm

01

Sáng: Chào cờ tháng 10, triển khai các nhiệm vụ trong tháng

đ/c Thảo

BTV ĐU

Hội trường UBND xã

Chiều: Công đoàn đồng hành NTM tại thôn Kim Sơn

Đ/c Đức

Đ/c Nam

Thôn Kim Sơn

02

Thứ 7

 

 

 

03

Chủ nhật

Chủ tịch đi cơ sở

 

Đ/c Huy

Các thôn

04

Sáng:  - Giao ban

VP UBND

đ/c Huy

Hội trường UBND xã

Chiều: Họp Khung diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021

Đ/C Diễn

Đ/c Huy

Hội trường UBND xã

05

Sáng: Tham dự hội nghị tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

Phòng GD-ĐT

Đ/c Huy

Hội trường UBND xã

06

Diễn tập thử chiến đấu phòng thủ năm 2021

Đ/c diễn

đ/c Huy

Hội trường UBND xã

07

Tiếp công dân định kỳ

 

CT UBND

Phòng TCD

Chiều: Đồng hành NTM tại Kim Sơn

 

Đ/c Nam

Thôn Kim Sơn

08

Sáng: Làm việc với đoàn kiểm tra công tác rà soát Hộ nghèo, cận nghèo

Đ/c Dung

Đ/c Thành

Các thôn

Chiều: Họp BCĐ triển khai tiêm vắc xin Covid 19 toàn dân trên 18 tuổi

Đ/c Nam VP

Đ/C Huy

Hội trường UBND xã

09

Thứ 7: lãnh đạo đi cơ sở

   

 Các thôn

10

Chủ nhật:  Vệ sinh cơ quan công sở

 

đ/c Nam

Trụ sở

11

Sáng:  giao ban

VP UBND

Đ/c Huy

Hội trường UBND xã

 

Chiều: Làm việc với đoàn kiểm tra NTM của huyện

Đ/c Đức

BTV Đảng ủy

Thôn Kim Sơn

12

Sáng: Lãnh đạo tặng hoa các doanh nghiệp trên địa bàn nhân ngày doanh nhân Việt Nam

 

BTV Đảng ủy

Các doanh nghiệp

Chiều: Họp Ban chỉ đạo PCTT

Đ/c Đức

Đ/c Huy

Hội trường UBND xã

13, 14

Sáng:  Chuẩn bị cơ sở  vật chất cho công tác diễn tập

Đ/c Diễn, VP

 

Hội trường UBND xã

Chiều: Diễn tập chiến đấu phòng thủ 2021 (thời gian 1,5 ngày)

đ/c Diễn

đ/c Huy

Hội trường UBND xã, Hầm sơ tán

Tiếp công dân định kỳ

 

đ/c Huy

Phòng TCD

15

Sáng: Gặp mặt tân sinh viên đậu vào các trường cao đẳng – đại học năm học 2021-2022

đ/c Hằng

đ/c Huy

UBND xã

16

Thứ 7:

Chiều: Tham dự hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch Covid 19

đ/c Hằng

Đ/c Huy

Hội trường UBND xa

17

Chủ nhật

 

 

 

18

Sáng: - giao ban

VP UB

đ/c Huy

Hội trường

UBND xã

Chiều: Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ Đảng viên

Đ/c Thảo

BTV Đảng ủy

Hội trường UBND xã

19

Sáng: Làm việc với thôn Kim Sơn đẩy nhanh tiến độ XD KDC mẫu

Đ/c Đức

đ/C Huy

Hội quán Kim Sơn

Chiều: Mit tin kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Công đoàn cơ sở

BTV Đảng ủy

Hội trường UBND xã

20

Sáng: Kiểm tra các hộ có nguy cơ bị sạt lở khi có mưa lớn

Đ/c Đức

Đ/c Thành

Các thôn

Chiều: soát xét rà soát hộ nghèo, cận nghèo

đ/c Dung

đ/c Huy

UBND xã

21

Tiếp công dân định kỳ

 

Đ/c Huy

Phòng TCD

Chiều: Họp nghe đề án phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025

Phòng NN&PTNT

Đ/c Thành

Phòng họp UBND huyện

22

Sáng:  Kiểm tra các trường hợp thực hiện cách ly y tế tại nhà

đ/c Hiếu

đ/c Thành

Các thôn

Chiều:  công đoàn vệ sinh công sở

Công đoàn xã

đ/c Nam

Công sở

23

Thứ 7: Công đoàn xã đồng hành NTM tại thôn Kim Sơn

 

đ/c Nam

 Thôn Kim Sơn

24

Chủ nhật: Nghỉ

 

 

 

25

Sáng:  giao ban

VP UB

đ/c Huy

Hội trường UBND xã

26

 Sáng: Dự họp công tác bảo vệ môi trường

Phòng TNMT

đ/c Đức

Phòng họp UBND huyện

27

Sáng: Họp hội đồng xét nâng lương

Đ/c Nam

Đ/c Huy

Hội trường

Chiều:  kiểm tra việc thực hiện đề án sản xuất vụ Đông

Đ/c Đức

Đ/c Thành

Các thôn

28

Tiếp công dân định kỳ

 

đ/c Huy

Phòng TCD

Chiều: đồng hành NTM tại thôn Kim Sơn

 

 

Thôn Kim Sơn

29

Sáng:  Họp triển khai chấm điểm CCHC cuối năm 2021

đ/c Nam

Đ/c Huy

UBND xã

30

Thứ 7

 

 

 

31

Chủ nhật

 Chủ tịch đi cơ sở

 

Đ/c Thích

Các thôn

 

Trên đây là Chương trình công tác tháng 10 năm 2021 của UBND xã Sơn Ninh. Cán bộ, công chức, thành viên chỉ đạo thôn và trưởng các ban ngành, Ban Phát triển các thôn nắm lịch quan tâm, chủ động, phối hợp thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh sẽ thông báo sau./.

Nơi nhận:

- TT ĐU, HĐND, MT và các Đoàn thể;

- Cán bộ, công chức UBND xã;

- Lưu: VP.

ỦY BAN NHÁN DÂN

 

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  Phát thanh
   Liên kết website
  Thống kê: 94.170
  Online: 17