ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ SƠN NINH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                           

Sơn Ninh, ngày 05 tháng 5 năm 2022

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2022

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN SƠN NINH

 

 

 

1. Các công việc tập trung chỉ đạo 

            - Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Ngày Quốc tế Lao động (01/5), kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022).

          - Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư, thu ngân sách, đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ Xuân, triển khai sản xuất vụ Hè Thu, chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phòng, chống cháy rừng. Đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ 5 năm 2022.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; giải quyết các vụ việc tồn đọng; xử lý khiếu kiện, tiếp công dân; chăm lo đời sống Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh đợt cao điểm trấn áp tội phạm; chủ động phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

2. Dự kiến lịch làm việc:

Ngày

Nội dung công việc

Cơ quan

chuẩn bị

Lãnh đạo

chủ trì

Địa điểm

01-03

Từ ngày 01/5 - 03/5/2022:

Nghỉ Lễ ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động

04 Thứ Tư

Sáng: - Chào cờ, giao ban tháng 5

VP ĐU

BTV Đảng ủy

Hội trường UB

Chiều: - Đồng hành xây dựng ngôi nhà trí tuệ

Công đoàn

 

Kim Sơn

05

Thứ Năm

Sáng: Kiểm tra công tác phòng trừ bệnh Đạo ôn cổ bông trên cây lúa

Đ/c Đức

 

Các thôn

Chiều: Họp chuẩn bị công tác đón Hài cốt Liệt sĩ Nầm

đ/c Thành - PCT

 

Phòng họp TT huyện

06

Thứ Sáu

Sáng:  Họp BCĐ triển khai Đại hội TDTT

Đ/C Hằng - VH

Lãnh đạo UBND

Hội trường UB

Chiều: Khảo sát tu sửa sân khấu sân vận động phục vụ Đại hội TDTT

đ/c Vinh - KT

Lãnh đạo
UBND

Sân vận động UB

07

Thứ Bảy: Đi kiểm tra cơ sở

 

Lãnh đạo
HĐND - UBND

Các thôn

08

Chủ nhật:

 

 

 

09

Thứ Hai

Sáng: Giao ban đầu tuần

Văn phòng

HĐND - UBND

Lãnh đạo UB

Hội trường UB

Chiều: Họp Ban đại diện Ngân hàng chính sách

Lãnh đạo UB

 

P.họp số 02 HU

10

Thứ ba

Sáng: Dự hội thao huấn luyện quân sự

Ban Chỉ huy Quân Sự xã

 

Sơn Tiến

Chiều: Kiểm tra xây dựng KDC mẫu

đ/c Đức

Lãnh đạo UB

Hà Tiến, Ninh Xá

11 Thứ Tư

Sáng:  Chuẩn bị sân khấu phục vụ đại hội

Công đoàn

 

Sân vận động

Chiều: Tổng duyệt Đại hội TDTT

BCĐ xã

Lãnh đạo UB

Sân vận động xã

 

12

Thứ Năm

Cả ngày: Đại hội TDTT năm 2022

BCĐ xã

Lãnh đạo UB

Sân vận động xã

 

Sáng: Kiểm tra công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi

Phòng NN-PTNT

Đ/c Hưng PCT

Các địa phương

- Kiểm tra các trường học đề xuất công nhận đạt chuẩn

Phòng GD-ĐT

Đ/c Sơn PCT

Các Trường học

13

Thứ Sáu

Sáng: Kiểm tra công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi

đ/c Huân

Đ/C Thành - PCT

Các thôn

Chiều: Họp soát xét các nội dung lĩnh vực CCHC, NTM

VP, NTM

Lãnh đạo UB

Hội trường UB

14

Thứ Bảy: Đi kiểm tra cơ sở

 

Lãnh đạo
HĐND - UBND

Các thôn

15

Chủ nhật

 

 

 

16

Thứ Hai

Sáng: Giao ban đầu tuần

Văn phòng

HĐND - UBND

Lãnh đạo UB

Hội trường UB

Chiều: Đón hài cốt Liệt sĩ hy sinh tại Lào

Đoàn TN, hội CCB

 

Cầu vực Nầm

17 Thứ Ba

Cả ngày: Dự Lễ an táng hài cốt Liệt sĩ hy sinh tại Lào

 

Lãnh đạo UB

Nghĩa trang

 Liệt sĩ Nầm

Chiều: Đồng hành xây dựng KDC mẫu

Công đoàn

 

Hà Tiến

18

Thứ Tư

Sáng: Dự Hội nghị sơ kết công tác tuyển quân năm 2022

BCH Quân sự

Lãnh đạo UB

Hội trường UB huyện

 

Chiều: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid 19

 

đ/c Hằng - VH

Lãnh đạo UB

Trạm y tế

 

19

Thứ Năm

Hoạt động Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

Tiếp công dân định kỳ

Ban Tiếp công dân

Lãnh đạo HĐND-UBND

Trụ sở

Tiếp công dân

Chiều:  Kiểm tra công tác phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ Xuân

Đ/C Đức, Huân

 

Các thôn

20

Thứ Sáu

Sáng: Kiểm tra sản xuất vụ Hè Thu

Đ/C Đức, Huân

 

Các thôn

Chiều: Kiểm tra công tác xây dựng KDC mẫu

đ/c Đức

 

Hà Tiến, Ninh Xá

21

Thứ Bảy: Đi kiểm tra cơ sở

 

Lãnh đạo
HĐND - UBND

Các địa phương

22

Chủ nhật

 

 

 

23

Thứ Hai

Sáng: Dự họp UBND huyện tháng 5

CT UBND

 

Phòng họp TT huyện

Chiều: Giao ban UBND xã

Văn phòng UB

BTV Đảng ủy

Hội trường UB

24

Thứ Ba

Sáng: Đồng hành NTM tại Hà Tiến

Công đoàn

 

Hà Tiến

Chiều: Kiểm tra các hộ đăng ký chính sách NTM   

Đ/C Đức

Lãnh đạo UB

Các thôn

25 Thứ Tư

Sáng: Kiểm tra sản phẩm OCOP đăng ký năm 2022

Đ/C Đức

Lãnh đạo UB

Các thôn

Chiều: Làm việc với Công chức Địa chính về đất đai

đ/c Tuấn

Lãnh đạo UB

Hội trường UB

26 Thứ Năm

Sáng: Họp mở rộng về tập trung, tích tụ ruộng đất

đ/c Tuấn

Lãnh đạo UB

Hội trường UB

Chiều: Đồng hành xây dựng NTM               

Công đoàn

 

Ninh Xá

28

Thứ Bảy: Đi kiểm tra cơ sở

 

Lãnh đạo
HĐND - UBND

Các thôn

29

Chủ nhật

 

 

 

30 Thứ Hai

Sáng: Giao ban đầu tuần

Văn phòng

HĐND - UBND

Lãnh đạo UB

Hội trường UB

Chiều: Thu hoạch vụ Xuân

đ/c Đức

 

Các thôn

31 Thứ Ba

Sáng:  Kiểm tra xây dựng NTM

Hội đồng GPMB

Đ/c Thân PCT

Xã Sơn Kim 1

 

 

Nơi nhận:                                                                  

- Các thôn;

- CB, CC xã;

- Lưu: VP.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 94.233
    Online: 24