Ngày 26/11/2021, Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn đã ban hành Kế hoạch số 2058/KH- UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 cho trẻ em từ 16 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Theo đó, tiêm mũi 1 bằng vắc xin Pfizer cho 2.868 trẻ em trong độ tuổi từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi (bao gồm trẻ em tại trường học và trẻ em không đi học) có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất, Bộ Y tế và được sự đồng ý của phụ huynh học sinh/người giám hộ và theo sự phân bổ vắc xin của Sở Y tế Hà Tĩnh.

Phạm vi triển khai trên quy mô toàn huyện. Thời gian triển khai tổ chức tiêm chủng vào ngày 28/11/2021.

Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tiếp nhận, bảo quản, phân bổ, điều phối vắc xin đến các điểm tiêm chủng, thành lập các đội cấp cứu lưu động hỗ trợ các điểm tiêm trong suốt quá trình triển khai kế hoạch tiêm; Chỉ đạo các Trạm Y tế thực hiện Kế hoạch này; thực hiện thống kê, báo cáo hàng ngày kết quả tiêm chủng cho Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện và Phòng Y tế theo quy định.

Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyện phối hợp với các Trạm Y tế thống kê, lập danh sách các đối tượng tiêm chủng theo quy định; phối hợp tổ chức triển khai các điểm tiêm tại trường học; bố trí điều kiện cơ sở hạ tầng (Khu vực chờ trước tiêm; khu vực khám sàng lọc; khu vực tiêm chủng; khu vực theo dõi phản ứng sau tiêm chủng) theo yêu cầu chuyên môn; đảm bảo đường truyền internet để tổ chức các buổi tiêm chủng an toàn. Tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các trường học cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, vận động phụ huynh và học sinh tích cực tham gia thực hiện kế hoạch, lấy ý kiến của phụ huynh/người giám hộ của học sinh THPT thông qua phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19; vận động cha mẹ, người giám hộ trẻ đưa trẻ đến tiêm chủng đầy đủ, đúng thời gian quy định; hỗ trợ nhân lực và máy tính xách tay tại điểm tiêm các trường./.

Trang thông tin điện tử huyện Hương Sơn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
    Phát thanh
     Liên kết website
    Thống kê: 147.528
    Online: 12