1. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Đảng ủy xã Sơn Ninh

Địa chỉ: Thôn Ninh Xá, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại:

Email: Dusonninh.huhs@hatinh.dcs.vn

2. Ban Thường vụ Đảng ủy

Đồng chí Nguyễn Thành Mai, Bí thư Đảng uỷ

Điện thoại: 0987318167

Email: nguyenthanhmaisn10071967@gmail.com

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Phó Bí thư Đảng uỷ

Điện thoại: 0375181103

Email: nguyenthimyle10071983@gmail.com