ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN NINH - HƯƠNG SƠN - TỈNH HÀ TĨNH Địa chỉ: Thôn Ninh Xá – xã Sơn Ninh - huyện Hương Sơn - tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: 0239.3.877.128 ; Fax: 0239.3.877.128; Email: ubndsonninh@gmail.com

Thông tin liên hệ CBCC xã Sơn Ninh

TT

Họ và tên

Chức vụ

Sđt

Gmail

1

Nguyễn Thành Mai

Bí thư đảng ủy

0915219077

nguyenthanhmaisn10021967@gmail.com

2

Nguyễn Xuân Huy

Chủ tịch UBND

0918515567

huynx.hs@hatinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Phó Bí thư đảng ủy, CT HĐND

0375181103

nguyenthimyle10071983@gmail.com

4

Phạm Hoài Nam

Phó CT HĐND

0968724246

phamhoainam15121984@gmail.com

5

Nguyễn Quang Thành

Phó CT UBND

0981566657

thanhnq.hs@hatinh.gov.vn

6

Nguyễn Xuân Duyên

Chủ tịch UBMTTQ

0979103558

 

7

Đinh Trung Hiếu

Trưởng Công An

0944908593

 

8

Nguyễn Đình Diễn

Chỉ huy trưởng Quân sự xã

0363280530

nguyendinhdien2012@gmail.com

9

Phan Thị Hằng

Chủ tịch HLHPN

0395139175

phunusonninh@gmail.com

10

Nguyễn Văn Nhật

BÍ thư ĐTN

0978491788

doanxasonninh@gmail.com

11

Nguyễn Xuân Giáo

Chủ tịch HND

0976626334

hoinongdansonninh@gmail.com

12

Nguyễn Văn Xiêm

Chủ tịch HCCB

0353360704

 

13

Nguyễn Tuấn Đức

CC – Địa chính – NN&MT

0916001515

 

14

Nguyễn Quốc Tuân

CC – Địa chính – Xây dựng

0936111538

Tuan521584@gmail.com

15

Bùi Thị Hằng

CC – Văn hóa – xã hội

0766130666

vhsonninh@gmail.com

16

Nguyễn Thị Thu Dung

CC – Văn hóa – Chính sách

0382110825

Nguyenthudung1989@gmail.com

17

Hồ Thị Hoài Thu

CC – Văn phòng – Thống kê

0968914436

ubndsonninh@gmail.com

18

Phan Thị Nam

CC – Văn phòng – Thống kê

0865363742

phanthinamubsonninh@gmail.com

19

Võ Thị Bích

CC – Kế toán- Tài chính

0916518877

ketoansonninh@gmail.com

20

Uông Tự Cường

CC – Tư pháp- hộ tịch

0973143494

uongtucuong@gmail.com

21

Trần Văn Tân

Phó trưởng CA xã

0848833222

xeko2002@gmail.com

22

Phan Thành Quân

Cán bộ CA xã

0942898131

 

23

Trần Nguyễn Thành Luân

Cán bộ CA xã

0913797113

Luantrancanhs@gmail.com

24

Hồ Khánh Tài

Cán bộ CA xã

0932352992

Hkt.cr77@gmail.com

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ hành chính
   Phát thanh
    Liên kết website
   Thống kê: 147.520
   Online: 11