Thông tin chung:

Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân xã Sơn Ninh

Địachỉ: Thôn Ninh Xá, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Điệnthoại:

1.Đồng chí: Nguyễn Thị Mỹ Lệ:  Chủ tịch​ HĐND xã

Điện thoại: 0375181103

Email: nguyenthimyle10071983@gmail.com

2. Đồngchí: Phạm Hoài Nam: Phó Chủ tịch​ HĐND xã